© CloudFinans 2021 © CloudFinans 2021

Vad innebär Factoring?

Det finns olika typer av factoring.
I Sverige används fyra olika typer:

Fakturaköp – Vid ett fakturaköp säljer företaget sina fakturor och överlåter därmed fakturorna till ett finansbolag eller en bank.

Factoring med regress – Vid factoring med regress säljer företaget sina fakturor till finansbolaget eller banken. Om banken mot förmodan inte får betalt får företaget köpa tillbaka fakturan.

Factoring utan regress – Vid factoring utan regress säljer företaget sina fakturor till finansbolaget eller banken. Den här typen av factoring innebär att de som köper fakturan tar över risken att gäldenären inte kan betala.

Fakturabelåning – Vid fakturabelåning intecknar företaget sina fakturor hos finansbolaget eller banken. I de flesta fall ligger belåningsgraden på omkring 70 till 90 procent av fakturabeloppet. Vid fakturabelåning måste företaget meddela sina kunder att de har överlåtit fakturorna. Kunderna betalar fakturan direkt till finansbolaget eller banken. Finansbolaget eller banken meddelar sedan företaget som belånade fakturorna när de har fått in betalningen

Väx med ditt bolag genom factoring!

De villkor ni får beror på flera faktorer som varierar efter hur affären ser ut, till exempel er och slutkundens kreditvärdighet. Cloud Finans har erfarna rådgivare som kan hjälpa er att hitta rätt finansieringspartner så att ni ska få så bra villkor som möjligt.

Söker man ett finansieringsalternativ som gör att bolaget kan växa tillsammans med expansionen är factoring ofta rätt väg att gå. I ert finansiella samarbete får ni direkt betalt för de arbeten ni utför och behöver därför inte agera bank åt era kunder. På så sätt är kassaflödet i fas med de nya beställningarna och ni kommer kunna växa i den takt som efterfrågan erbjuder. Det finns ingen annan finansieringsform där företagare kan frigöra lika mycket kapital i förhållande till sin omsättning.

Vad kostar factoring?

Factoring, fakturaköp och fakturabelåning har egna prissättningsmodeller. De skiljer sig beroende på hur företagare använder de olika produkterna. Generellt kan man säga att priserna har sjunkit den senaste tiden så det finns mycket att vinna på det.

Fakturaköp eller fakturabelåning?

Factoring är samlingsordet för tjänsterna fakturaköp och fakturabelåning. Fakturaköp används ofta om man vill riskavtäcka eller frigöra mycket kapital snabbt. För företagare som söker en mer långsiktig finansiering är fakturabelåning ett bättre alternativ. Då lägger man över hela reskontran till banken och får samtliga fakturor hanterade och finansierade. I och med att du lägger över hela reskontran blir också finansieringsvillkoren mer förmånliga, men eventuell kreditrisk kvarstår.

Varför ska man använda sig av factoring?

Många gånger har fakturor till företag en betalningstid på 30-90 dagar och det kan ibland ställa till det för företag.  Man kanske har en affär som väntar som man behöver kapital till, eller så behöver företaget köpa in material. Istället för att vänta på att kunderna ska betala sina fakturor så kan man istället använda sig av factoring. Det innebär att företaget säljer sina fakturor till banken eller ett finansbolag som tar över ansvaret för att få in pengarna från kunden. Företaget kan då istället fokusera på sin kärnverksamhet och slippa lägga sin dyrbara tid på hantering av fakturorna.

Med eller utan regress?

Factoring med regress innebär att fakturan som inte blivit betald, köps tillbaka av företaget efter ett visst antal dagar efter förfallodatumet. När företaget säljer fakturan till factoringbolaget så betalar factoringbolaget avtalat belopp till faktursäljaren. Gäldenären betalar sedan hela fakturabeloppet till factoringbolaget och sedan är processen avslutad. Om gäldenären inte betalar vid förfallodagen och factoringbolaget har skickat ut påminnelser, måste fakturasäljaren omgående betala tillbaka fakturabeloppet till factoringbolaget.

Factoring utan regress innebär att banken/finansbolaget tar över kreditrisken som kunden inte kan betala. Det erbjuds till företag som har god betalningsförmåga och därmed anses vara riskfria. När företaget har sålt fakturan till factoringbolaget så tar factoringbolaget över både rättigheter och skyldigheter som är förknippade med fakturan.

Fördelar och nackdelar med factoring

Det finns både för- och nackdelar med att sälja sina fakturor till ett finansbolag eller en bank. Den främsta fördelen är att företaget får tillgång till pengarna direkt och finansbolaget eller banken tar över kreditrisken.

Nackdelen är att det kostar mer pengar att sälja sina fakturor. Ett finansbolag eller en bank tar en avgift i procent på det totala beloppet på varje faktura. Avgiften ligger oftast på två till fem procent, men det finns företag som tar ut både lägre och högre avgifter.

Att välja rätt samarbetspartner

Det händer mycket inom Factoringmarknaden och det kan vara svårt att hitta rätt samarbetspartner. Väljer du exempelvis fakturabelåning utan regress tar din fakturabelåning-partner över hela fakturaflödet vilket medför att de även tar över en del av kundkontakten. Därför är det viktigt att du hittar en partner som möter både dina behov och förstår din bransch. Vi på Cloud Finans hjälper dig till bästa kontakt och lösning.

1
© CloudFinans 2021