Företagskredit

cloud finans

Alltid redo!

Företagskredit har samma fördelar som ett företagslån fast är snabbare, enklare och du slipper att amortera. Detta ger dig möjlighet att agera direkt en ny affärsmöjlighet dyker upp.

Många företag kan hamna  i en situation då en företagskredit kan behövas. Man kan exempelvis befinna sig i en expanderingsfas, kanske behöver man stärka likviditeten, renovera, köpa nya inventarier eller liknande. Orsakerna och behoven skiljer sig åt, men lösningen är ofta densamma oavsett. Vi kan hjälpa dig hitta rätt.